Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Robert Kaussow 08431fb49e fix ansible_managed handling 2 veckor sedan
defaults fix variable example 1 månad sedan
handlers initial commit 9 månader sedan
meta fix indentation 8 månader sedan
molecule fix molecule test 1 månad sedan
tasks remove old loop syntax 2 veckor sedan
templates/etc fix ansible_managed handling 2 veckor sedan
.drone.jsonnet fix molecule setup 3 månader sedan
.drone.yml cleanup 3 månader sedan
.gitignore [SKIP CI] remove pyc files 3 månader sedan
LICENSE initial commit 9 månader sedan
README.md fix variables 8 månader sedan

README.md

sit-lnx.docker-engine

Install docker engine. Currently only overlay2 as storage engine is supported.

Supported OS

  • RHEL7

Role Variables

---
dockerengine_package: docker
dockerengine_docker_group_enabled: False

dockerengine_secure_registries: []
dockerengine_insecure_registries: []
dockerengine_block_registries: []

# dockerengine_http_proxy: # defaults to not set
# dockerengine_https_proxy: # defaults to not set
# dockerengine_no_proxy: # defaults to not set

# dockerengine_storage_pvs: /dev/sdx # defaults to not set
dockerengine_storage_vg: vg_docker
dockerengine_storage_lv: lv_docker
dockerengine_storage_size: 100G
dockerengine_base_dir: /var/lib/docker

dockerengine_cli_options:
  - selinux-enabled
  - log-driver=journald
  - signature-verification=false

Examples

Playbook

---
- hosts: docker-engine

  roles:
    - sit-lnx.docker-engine

Dependencies

  • you need the wrap custom filter from

Maintainer

Robert Kaussow

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE file for details