Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Robert Kaussow baa6d0513d
add global defaults
1 miesiąc temu
defaults add global defaults 1 miesiąc temu
meta update email 1 miesiąc temu
tasks add global defaults 1 miesiąc temu
.drone.jsonnet remove docs downstream trigger as this doesnt work well for mass updates 1 miesiąc temu
.drone.yml remove docs downstream trigger as this doesnt work well for mass updates 1 miesiąc temu
.flake8 initial commit 6 miesięcy temu
.gitignore initial commit 6 miesięcy temu
.later.yml migrate dependencies to collections 3 miesięcy temu
LICENSE update email 1 miesiąc temu
README.md [skip ci] fix heading 1 miesiąc temu

README.md

xoxys.hcloud_server

Build Status License: MIT

You can find the full documentation at https://galaxy.geekdocs.de.

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE file for details.