Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Robert Kaussow 59151c67ae fix link to the license file před 2 měsíci
defaults use synapse v1.12.0 as default and add min twisted package version před 4 měsíci
handlers remove nginx integration před 1 rokem
meta fix link to the license file před 2 měsíci
tasks use synapse v1.12.0 as default and add min twisted package version před 4 měsíci
templates remove logrotate integration před 8 měsíci
.drone.jsonnet fix downstream repo před 2 měsíci
.drone.yml fix downstream repo před 2 měsíci
.flake8 [SKIP CI] remove custom flake8 format před 4 měsíci
.gitignore [SKIP CI] remove pyc files před 1 rokem
.later.yml cleanup pipeline před 8 měsíci
LICENSE [SKIP CI] fix license formatting před 6 měsíci
README.md [SKIP CI] update readme před 5 měsíci

README.md

xoxys.matrix

Build Status License: MIT

Setup a matrix-synapse chat server. Matrix is an ambitious new ecosystem for open federated Instant Messaging and VoIP.

You can find the full documentation at https://galaxy.geekdocs.de.

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE file for details.

Maintainers and Contributors

Robert Kaussow