Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Renovator Bot e3313e89a2 chore(deps): update python:3.9-alpine docker digest to 95217fd před 6 dny
.chglog extend chglog config před 2 týdny
overlay fix vault password file handling před 4 měsíci
.drone.yml ci: auto-generate changelog před 2 týdny
.gitignore [skip ci] remove local changelog před 2 týdny
.markdownlint.yml enable markdownlint před 4 měsíci
.prettierignore fix drone trigger před 4 měsíci
Dockerfile chore(deps): update python:3.9-alpine docker digest to 95217fd před 6 dny
LICENSE [skip ci] update changelog před 1 měsícem
README.md chore: replace master by main as default branch před 2 měsíci
renovate.json chore: use renovate preset config před 2 měsíci

README.md

molecule

Custom image for Molecule Ansible test automation

Build Status Docker Hub Quay.io Source: Gitea License: MIT

Custom Docker image to automate Ansible deployment tests with Molecule.

Environment variables

# Target directory to clone custom modules
MOLECULE_LIBRARY_DIR=$(pwd)/library

# If you use custom modules you can specify a git repo containing these files.
# The repo will be cloned so ansible can use it.
MOLECULE_CUSTOM_MODULES_REPO=

# Target base directory to clone plugins
MOLECULE_PLUGINS_DIR=$(pwd)/plugins

# If you have custom filters you can specify a git repo containing these files.
# Will be cloned to $MOLECULE_PLUGINS_DIR/filter
MOLECULE_CUSTOM_FILTERS_REPO=

# If the variable is set, the value is written to `ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE=/root/.vaultpasswd
and automatically passed to molecule.
MOLECULE_ANSIBLE_VAULT_PASSWORD=my_secret

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE file for details.