Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Robert Kaussow 93cbc29e14
pin plugins/docker to v19
před 1 dnem
overlay fix vault password file handling před 1 měsícem
.drone.yml pin plugins/docker to v19 před 1 dnem
.markdownlint.yml enable markdownlint před 1 měsícem
.prettierignore fix drone trigger před 1 měsícem
CHANGELOG.md [skip ci] update changelog před 3 dny
Dockerfile Update dependency molecule to v3.2.0 před 4 dny
LICENSE refactoring před 9 měsíci
README.md add option to pass Ansible vault password před 1 měsícem
renovate.json pin plugins/docker to v19 před 1 dnem

README.md

molecule

Custom image for Molecule Ansible test automation

Build Status Docker Hub Quay.io Source: Gitea License: MIT

Custom Docker image to automate Ansible deployment tests with Molecule.

Environment variables

# Target directory to clone custom modules
MOLECULE_LIBRARY_DIR=$(pwd)/library

# If you use custom modules you can specify a git repo containing these files.
# The repo will be cloned so ansible can use it.
MOLECULE_CUSTOM_MODULES_REPO=

# Target base directory to clone plugins
MOLECULE_PLUGINS_DIR=$(pwd)/plugins

# If you have custom filters you can specify a git repo containing these files.
# Will be cloned to $MOLECULE_PLUGINS_DIR/filter
MOLECULE_CUSTOM_FILTERS_REPO=

# If the variable is set, the value is written to `ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE=/root/.vaultpasswd
and automatically passed to molecule.
MOLECULE_ANSIBLE_VAULT_PASSWORD=my_secret

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE file for details.