Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Renovator Bot ca15fa5247 chore(deps): update dependency molecule to v3.2.2 (#17) 6 dni temu
overlay fix vault password file handling 3 miesięcy temu
.drone.yml chore: replace master by main as default branch 2 tygodni temu
.markdownlint.yml enable markdownlint 2 miesięcy temu
.prettierignore fix drone trigger 3 miesięcy temu
CHANGELOG.md [skip ci] update changelog 2 tygodni temu
Dockerfile chore(deps): update dependency molecule to v3.2.2 (#17) 6 dni temu
LICENSE refactoring 11 miesięcy temu
README.md chore: replace master by main as default branch 2 tygodni temu
renovate.json chore: use renovate preset config 2 tygodni temu

README.md

molecule

Custom image for Molecule Ansible test automation

Build Status Docker Hub Quay.io Source: Gitea License: MIT

Custom Docker image to automate Ansible deployment tests with Molecule.

Environment variables

# Target directory to clone custom modules
MOLECULE_LIBRARY_DIR=$(pwd)/library

# If you use custom modules you can specify a git repo containing these files.
# The repo will be cloned so ansible can use it.
MOLECULE_CUSTOM_MODULES_REPO=

# Target base directory to clone plugins
MOLECULE_PLUGINS_DIR=$(pwd)/plugins

# If you have custom filters you can specify a git repo containing these files.
# Will be cloned to $MOLECULE_PLUGINS_DIR/filter
MOLECULE_CUSTOM_FILTERS_REPO=

# If the variable is set, the value is written to `ANSIBLE_VAULT_PASSWORD_FILE=/root/.vaultpasswd
and automatically passed to molecule.
MOLECULE_ANSIBLE_VAULT_PASSWORD=my_secret

License

This project is licensed under the MIT License - see the LICENSE file for details.